Jyske Bank: Ny gulerod til den arbejdsaktive senior

Af Bettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

Den netop vedtagne skattereform giver et nyt beskæftigelsesfradrag til seniorer, der er tæt på folkepensionsalderen. Samtidig lægger et nyt lovforslag op til en ny fordel for virksomhedsejere, der trækker penge ud af virksomheden som folkepensionister.

Antallet af personer over 65 år på arbejdsmarkedet har længe været stigende. I 2022 var ca. 169.000 personer over 65 år stadigvæk på arbejdsmarkedet enten som lønmodtagere eller som selvstændige, viser tal fra Danmarks Statistik.

I Folketinget er der bred enighed om, at seniorer er en værdifuld ressource på arbejdsmarkedet. Og at der er brug for, at endnu flere vælger at arbejde videre i seniorlivet. På den baggrund blev det i 2023 vedtaget, at arbejdsindtægter ikke længere skal modregnes i folkepensionen.

Nu kommer regeringen med flere nye ’gulerødder’ – men vil nye, lokkende økonomiske tiltag holde os længere tid på arbejdsmarkedet? Nogle vil svare ja – for andre er det andre faktorer, som er vigtigere.

Jeg vil gerne selv arbejde videre i en sen alder, hvis mine drømme for seniorlivet er opfyldt. De drømme handler om et arbejdsliv på nedsat tid, om at have mere fritid samt om endnu større fleksibilitet. Men jeg tager med glæde imod de nye økonomiske tiltag, som jeg vil beskrive her.

Beskæftigelsesfradrag for seniorer
Der er vedtaget et ekstra beskæftigelsesfradrag til alle beskæftigede, som har to år eller mindre til deres folkepensionsalder. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst.

Fradraget indføres gradvis fra 2026 med 1,4 pct. og et maksimalt fradrag på 5.600 kr. (2024 niveau). Når det er fuldt indført i 2030 vil fradraget være på 3,9 pct. – og på maksimalt 15.700 kr. (2024 niveau).

Du opnår fradraget i de to indkomstår, der ligger op til det år, hvor du bliver folkepensionist. Derefter bortfalder det.

Der er også en skattefri seniorpræmie
Når du har nået folkepensionsalderen, venter en anden økonomisk gulerod: den skattefrie seniorpræmie. For at få fingre i seniorpræmien skal du fortsætte på arbejdsmarkedet minimum 30 timer om ugen – svarende til 1560 løntimer.

Her belønnes du det første år efter folkepensionsalderen med et skattefrit beløb på 46.868 kr. – og tager du endnu et år, kan du sætte yderligere 27.898 skattefrie kroner ind på kontoen. I december 2023 er der aftalt en markant forhøjelse af beløbene, men dette er ikke med i det netop vedtagne lovforslag.

Særligt til dig med egen virksomhed
Er du folkepensionist med egen virksomhed, og benytter du virksomhedsskatteordningen (VSO), så bliver du i dag modregnet i folkepensionens tillægsbeløb afhængig af, om det du hæver i virksomheden er betegnet som aktiv eller passiv indkomst.

Hvis et nyt lovforslag fremlagt i maj bliver vedtaget, så skal du ikke længere tage hensyn til, om det er en aktiv eller passiv indkomst, du trækker ud af virksomhedsskatteordningen. I forslaget vil al indkomst fra VSO fremover blive betegnet som aktiv indkomst.

Dermed sidestilles det med lønindkomst. Det betyder, at udtræk fra din virksomhedsordning ikke længere vil påvirke din eller din partners folkepension.

Hvad påvirker så pensionstillægget?
Pensionstillægget påvirkes stadig af øvrige indtægter. Det er fx aktieindkomst på mere end 5.000 kr. for enlige og samlet på mere end 10.000 kr. for ægtepar og samlevende. Også en samlet positiv kapitalindkomst fra eksempelvis renter på obligationer købt for frie midler vil stadig tælle med. Det samme vil løbende pensionsudbetalinger.

Uanset om du ønsker at arbejde videre eller gå på pension, så er der mange regler og muligheder, som det kan være svært at holde styr på. Derfor vil jeg anbefale, at du får en snak med din rådgiver i banken, som kan give dig et overblik over dine muligheder.

 

/annonceartikel – Jyske Bank