Kunst i Varde: Flodperlemuslingen er kendetegnet ved en mørk, langstrakt, nyreformet skal

Titel: “Flodperlen”, 2009
Kunstner: Erik Dyhr Thomsen (f. 1946)
Materiale: Granit
Placering: Janderup Torv, 6851 Janderup
Opstillingsår: 2009
Skænket af: Andelskassen

 

I forbindelse med etableringen af det nye torv i Janderup, blev det foreslået at der også skulle opstilles en skulptur på pladsen. Den lokale kunstner Erik Dyhr Thomsen lavede modellen til granitskulpturen “Flodperlen”. Selve stenhugningen blev udført af Næslev’s stenhuggeri i Varde.

Ideen var at skabe en visualisering af Varde Å, som løber igennem Janderup og den specielle flodperlemusling Margaritifera, som i Danmark kun eksisterer i Varde Å, hvor den menes at have overlevet siden den seneste istid trods ’perle feberen’ i 1930’erne, der startede et direkte rovfiskeri på muslingen, samt senere kviksølvforurening i åen.

Motivet med muslingen er desuden brugt i landskabsarkitekt, Charlotte Horns udsmykning på torvet i Varde.

Flodperlemuslingen var i flere år anset for stort set uddød, men det nylige genfund i forbindelse med en ny højspændingsmotorvej, der efter planen skal krydse Varde Å med jordkabler, der bores under åen, giver motivet en ny aktualitet. Motivet refererer ikke længere blot tilbage i tiden men også fremad som signatur for et bæredygtigt Varde, hvor flodperlemuslingen atter trives.

Flodperlemuslingen er kendetegnet ved en mørk, langstrakt, nyreformet skal. Den kan blive op mod 140 år gammel og bliver først kønsmoden som 30-årig. For at kunne gennemføre en vellykket livscyklus er flodperlemuslingen afhængig af forskellige arter af fisk. Hunnen ‘føder’ tusindvis af larver fra juni til september samme tidspunkt, som laks og ørreder søger op i vandløbene for at gyde. Larverne sætter sig fast på fiskenes gæller og bliver på denne måde transporteret til nye levesteder. Denne rejse kan vare fra seks uger til over 10 måneder. Hæftet fast til fisken udvikler larverne sig til unge muslinger, der så på et tidspunkt lader sig falde af fisken. Muslingerne synker til bunds og begraver sig selv i en dybde af 35 cm på bunden af åen. Den unge musling lever her i 4-5 år og vokser til en længde af 2 cm. Den kan med tiden blive op til 15 cm lang.

Skulpturen er skænket af Andelskassen og blev indviet sammen med Janderup Torv i 2009.