Mindst fem danske ulvepar har fået hvalpe i år

Observationer og vildtkameraoptagelser viser, at mindst fem ud af otte kendte ulvepar har født hvalpe i 2024. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Den nationale ulveovervågning har gennem foråret fulgt de otte danske ulvepar i henholdsvis Klosterhede-, Ulfborg-, Skjern- og Lønborg-reviret i Vestjylland, Nørlund-reviret i Midtjylland, Oksbøl- og Hovborg-reviret i det sydlige Jylland og Lille Vildmose-reviret i Nordjylland.

Observationer og optagelser fra overvågningskameraer bekræfter, at der er født hvalpe i de fem førstnævnte revirer, mens der ikke er noget, som tyder på hvalpe i Lille Vildmose-reviret. Derimod er det endnu for tidligt at konkludere, om der er født hvalpe i de to sidstnævnte revirer.

Hunulven ændrer kropsform

Fra Klosterhede-, Ulfborg-, Skjern-, Oksbøl- og Hovborg-reviret foreligger billeder og optagelser af hunulve, som i begyndelsen af maj ændrer kropsform; fra at være fyldige til at blive slanke og samtidig diegivende. Det betragtes som dokumentation for, at der er født hvalpe, selvom der aktuelt kun er iagttaget hvalpe i Skjern-reviret.

Det er første gang, de aktuelle ulvepar i Klosterhede-reviret og Ulfborg-reviret har fået hvalpe, mens det er anden gange, ulveparret i Oksbøl-reviret har fået hvalpe.

Sidste år fik Oksbøl-parret således også hvalpe, hvor hunulven var diegivende ind i juni, men da der efterfølgende ikke blev set hvalpe, konkluderede den nationale ulveovervågning, at kuldet var gået tabt.

Hvalpefabrikker i Hovborg og Skjern

Det er fjerde år i rad, at det samme ulvepar i Hovborg-reviret har fået hvalpe. Ligeledes er det tredje gang, der fødes hvalpe i Skjern-reviret, men hvor det sidste år var et nyt par, og dette par regnes også for at stå bag årets kuld i 2024.

Undgå forstyrrelse

Miljøstyrelsen henstiller til, at man respekterer eventuelle adgangsforbud og ikke går ud og leder aktivt efter ulvehvalpene i de nævnte revirer.

Guidelines for hensynsfuld ulveturisme
For dem, som ønsker at observere ulve eller deres spor i naturen, har Miljøstyrelsen udgivet en række guidelines for oplevelser med ulve i naturen, hvilke baserer sig på faglig rådgivning fra ulveforskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Husk at melde, hvis du ser en ulv!

For effektivt at kunne finde DNA fra det formodede ulvepar, er det en hjælp at høre om så mange iagttagelser som muligt, så vi ved, hvor der skal ledes. Derfor opfordres alle, som mener at have set en ulv, at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk).

Ulvefund er ikke tilgængelige for offentligheden og præsenteres i afrapportering med en sløring på 10 x 10 km. Samtidig kan man som indsender vælge, at ens navn holdes fortroligt og kun kendes af den nationale ulveovervågning.