Ny folketingskandidat i Socialdemokratiet Varde

Pressemeddelelse fra Socialdemokratiet Varde:

Foto: Fra venstre mod højre: Lisbeth (kasserer), Anni (medlem), Helle (sekretær), Christoffer (næstformand), Niels Ole (formand), Kim (medlemsansvarlig) og Torben (medlem).

Kære medlemmer.

Den 27. marts 2023 havde vi den organisatoriske generalforsamling. Det var dejligt at se så mange medlemmer.
På mødet var der valg til bestyrelsen.
Den nye bestyrelse er:
Kredsformand, Niels Ole Beck
Næstformand, Christoffer Minnet
Kasserer, Lisbeth Pedersen
Medlemsansvarlig, Kim Christensen
Bestyrelsesmedlem, Torben Kondrup
Bestyrelsesmedlem, Anni Vindbjerg
Bestyrelsesmedlem, Helle Kruse Hansen.
Et stort tillykke til den nye bestyrelse og jeg glæder mig til samarbejdet. Til gavn for vores mange medlemmer.

Den første store opgave er, vi får valgt den nye folketingskandidat for Varde kredsen.
På generalforsamlingen blev der vedtaget en procedure, sådan alle medlemmer får den største mulighed for at komme med indstilling til den ny folketingskandidat.
Forslag til ny folketingskandidat skal være Niels Ole Beck henne, senest den 11. april kl. 23,59. på mail. nielsolebeck@vnmail.dk

Vi I bestyrelsen håber på rigtig mange medlemmer vil komme med forslag på, hvem der skal være Varde kredsen nye folketingskandidat.
Hvis der skulle være flere kandidater, der bliver bragt i forslag, vil de blive sendt til urafstemning ved medlemmerne.

Inden du skal afgive din stemme, vil der være mulig at møde kandidaterne 17. april eller den 20. april. Mødestedet vil blive udmeldt senere.

De bedste hilsner
Niels Ole Beck