Ny opgørelse: Danskernes arbejdstid er uændret siden 2009

Der er ingen grund til at frygte, at danskerne begynder at arbejde mindre, når man ser på udviklingen i arbejdstimer det seneste årti, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk er arbejdstiden stort set uændret for alle aldersgrupper.

Der er ikke en tendens til, at danskerne arbejder mindre.
Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, der går tilbage til 2008.
“Når der bliver sagt i den offentlige debat, at der er tendenser til, at danskerne arbejder mindre, er det ikke noget, der kan ses i statistikkerne. Vi arbejder hverken mere eller mindre,” siger Emilie Damm Klarskov, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
I analysen er danskernes arbejdstid indekseret fra 2008 til 2021, hvor dataene fra Danmarks Statistik går frem til.
Lønmodtagernes gennemsnitlige årlige arbejdstid faldt en lille smule fra 2008 til 2009, hvorefter den hverken steg eller faldt frem til 2020, hvorefter der skete et lille hop opad frem til 2021.

Men renser man opgørelsen for studerende, fleksjobbere og personer på tilbagetrækningsydelse er arbejdstiden fuldstændig uændret.
”Kernen af arbejdsstyrken på det danske arbejdsmarked arbejder hverken mere eller mindre end for 13 år siden,” siger Emilie Damm Klarskov.
Opdelt på alder, viser analysen, at de 30-59-årige arbejder samme timeantal som i 2008. Det samme gør sig stort set gældende for de 60-69-årige, mens personer over 70 år er begyndt at arbejde lidt mere, og unge under 20 år arbejder mindre.
Når arbejdstid er central i den politiske debat, skyldes det, at det har en sammenhæng med holdbarheden på de offentlige finanser, som Finansministeriet beregner.
”Velfærden er afhængig af skatteindbetalinger. Hvis vi arbejder mindre, skal vi overveje, om vi vil have mindre velfærd eller højere skatter. Men indtil videre har danskere svaret på det spørgsmål ved at fortsætte med arbejde, som de plejer,” siger Emilie Damm Klarskov.

Analysens hovedkonklusioner
• Den gennemsnitlige arbejdstid blandt alle lønmodtagere har været næsten uændret siden 2009.
• Fleksjobberes gennemsnitlige arbejdstid er faldet markant siden fleksjobreformen i 2013, hvor det netop blev muligt for fleksjobbere at få et fleksjob med et lavere timetal.
• Også fordelt på aldersgrupper er arbejdstiden omtrent uændret. Kun de ældre over 70 år arbejder lidt flere timer som gruppe, mens de unge under 20 arbejder færre timer.
• Samlet viser analysen, at der aktuelt ikke er en faldende tendens i danskernes arbejdstid.