Nye sergenter fejres

Sergenterne fra Afkortet Sergentuddannelse for Stampersonel 2017-1 ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter kan nu glæde sig over at være færdige med deres uddannelse. I den anledning bliver der fredag den 15. september kl. 10-13 i Oksbøllejren afholdt et arrangement for de nye sergenter og deres pårørende.

Der vil være rundvisning af de pårørende, og selvfølgelig en parade. Paraden vil afsluttes med, at oberst Torben Dixen kårer den bedste elev og kammerat. Efterfølgende vil der være reception, hvor der serveres en let anretning. Alle kommer i deres uniformer med dekorationer og officererne med sabler.