Projektafslutning med middag og underholdning på Frelloskolen

Der duftede af mad, og musikken spillede, da man trådte ind på Frelloskolen onsdag ved middagstid. Her havde elever fra skolens overbygning inviteret forældre på middag, med mad, de selv havde lavet, og underholdning, de selv havde planlagt. Dette som en del af undervisningen, i et forløb, der har kørt i knap to måneder.

Med i projektet er Hjortshøjs Party Service samt Arnbjerg Pavillonen, der i dag var repræsenetet ved Lone Hjortshøj og Casper Rosendahl.

– Det har været et rigtig spændende forløb. Hos os har eleverne været på besøg flere gang, de har lavet mad og været på rundvisning og hørt en masse om, hvordan det er at drive denne form for virksomhed, fortæller Lone Hjortshøj.

(Artiklen fortsætter under foto)

Og ligeledes Casper har haft besøg af en flok unge mennesker.

– Det er første gang, vi går ind i et samarbejde omkring så unge mennesker, men jeg tænker bestemt ikke, det er sidste gang. De har været meget engagerede, og jeg er faktisk lidt overrasket over den energi, de har lagt i opgaverne, lyder det fra Casper Rosendahl.

Formålet med dette projekt har blandt andet været at lære om erhvervslivet på en mere autentisk måde end blot ved at læse og høre om emnet.

– Det er en del af af et såkaldt LEAPS-forløb, hvor formålet er at øge læring og engagement hos elever i grundskolen generelt, og her har vi så taget udgangspunkt i de pågældende firmaer. Eleverne har fået til opgave selv at planlægge stort set alt fra A-Z, og de har været virkelig gode, siger lærer fra Frelloskolen Sophie Juel Rødgaard.

(Artiklen fortsætter under foto)

– I dag er vi så med til afslutningen og får lov at smage al den gode mad, eleverne har lavet, og nej, jeg har faktisk ikke hjulpet dem med at lave retterne, griner Casper, der dog har været med på lidelinjen i forløbet og dermed har vejledt og sparret med eleverne om menuen.

– Det er fantastisk at arbejde med de unge mennesker, og jeg håber, at nogle af dem kunne finde på at søge indenfor vores fag, når den tid kommer, lyder det fra Lone Hjortshøj.

Casper og Lone nyder underhoslningen, koncert på scenen, som de unge mennesker også selv har planlagt og tilrettelagt.

 

Hvad er LEAPS

LEAPS’ FOKUS

LEAPS fokuserer på at skabe meningsfuld og vedkommende undervisning for elever i grundskolen med henblik på at styrke deres faglige engagement, deres evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb. En af folkeskolens fornemste opgaver er således:

”… [at] udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” (Folkeskolens Formålsparagraf stk. 2).

LEAPS-initiativet har netop fokus på at skabe en særlig ramme for fordybelse og engagement gennem tværfaglige forløb, hvor elevens læring og udvikling er i centrum.

 

HVORFOR LEAPS?

Det har i flere år været en kendsgerning, at der er en stigende mangel på naturvidenskabeligt uddannede i Danmark. De seneste tal fra Engineer the Future anslår, at Danmark vil mangle omkring 10.000 STEM-kandidater i 2025 (STEM står for Science, Teknologi, Engineering og Matematik).

Et af målene med LEAPS er at dæmme op for denne udvikling ved at integrere naturfagene i tværfaglige forløb, og derfor spiller S’et i LEAPS (Science) en stor rolle.

Undersøgelser viser nemlig, at elever i grundskolen generelt har en stor interesse i de naturfaglige fag, men at interessen daler kraftigt i udskolingen og gymnasiet. I LEAPS bevares interessen for naturfagene ved at engagere elever i meningsfulde, tværfaglige forløb, hvor der ikke blot er fokus på fag-faglige kompetencer, men også på kompetencer som fx samarbejde og kritisk tænkning.

Undervisningen tilrettelægges i 6-8-ugers forløb, som integrerer STEM-fagene i et naturligt og væsentligt samspil med de humanistiske og praktisk-musiske fag. Antallet af forløb, typisk 2-5, på et skoleår afhænger bl.a. af klassetrin, da der særligt i udskolingen også er andre aktiviteter der skal tages hensyn til. Mellem LEAPS-forløbene er der mere traditionelt skemalagte enkeltfaglige forløb, stadig med fokus på LEAPS’ læringsprincipper.