Sirenen advarer dig på mobilen

FRA APRIL VIL S!RENEN ADVARE DIG PÅ DIN MOBIL, HVIS DU ER I ET FAREOMRÅDE
Danmark rammes sjældent af større ulykker og katastrofer. Men når der opstår en akut fare i et specifikt område – f.eks. en brand, ulykke eller andet – advarer myndighederne befolkningen.
I dag sker det bl.a. ved hjælp af beredskabsmeddelelser og de fysiske varslingssirener.
Fra april vil du også modtage advarsler via S!RENEN direkte på din mobiltelefon.
Advarslerne sendes via telemasterne til alle nyere mobile enheder – danske som udenlandske – der er inden for fareområdet. Du skal hverken tilmelde dig eller bruge en særlig app for at modtage advarslerne. Du eller din telefon registreres ikke i forbindelse med varslingen.
Ved en advarsel udsender S!RENEN en høj lyd. På skærmen på din telefon kan du læse, hvad der sker, og hvad du skal gøre. Det, du skal gøre, når du modtager en advarsel, er:
STOP. LÆS. REAGER.
Det er planen, at S!RENEN bliver testet nationalt i forbindelse med den årlige test af de fysiske varslingssirener den første onsdag i maj kl 12.00.