Soldater, kanoner og krondyr i brunst

 Hvad har de tre ting med hinanden at gøre?
Normalvis ikke så meget, men frem til den 29. september afholder Forsvaret en større øvelse i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Det sker samtidig med, at kronvildtet i området er i brunst.
Og netop en stor militærøvelse og kronvildt i brunst er begivenheder, der tiltrækker mange nysgerrige fra nær og fjern.
For at give soldaterne de bedste forudsætninger for at gennemføre deres øvelse og samtidig give alle interesserede mulighed for at se både kampvogne og krondyr, er opfordringen:
🚗 Bliv på de offentlige veje
🌲 Hold dig ude af øvelsesterrænet
⛔ Respekter de midlertidige parkeringsforbud
Opfordringen gælder i hele øvelsesområdet og særligt på Kærgaardvej mellem Grærup og Børsmose Kirke, som Forsvaret bruger som hovedvej under øvelsen.