Sommer: Oplevelser i DIN kommune – Fugletræk ved Blåvandshuk

Blåvandshuk er et perfekt mål for fugleinteresserede. ”Hukket” er et af Danmarks bedste træksteder, hvor både havfugle og landfugle i titusindvis flyver forbi på vej til og fra de varmere vinterlogi.

Blåvand er uden tvivl et af Danmarks bedste træksteder.
Placeringen som Danmarks vestligste punkt, med ”Hukket” ragende ud i Nordsøen, får tusindvis af gæs, ænder, vadefugle, måger og terner til at navigere forbi Blåvandshuk Fyr både forår og efterår.
Under gunstige vindforhold kan man desuden være så heldig at oplevet store flokke af små sangfugle boltre sig i vestenvindens faste favntag.

I alt passerer over 340 forskellige fuglearter Blåvand Fyr hvert år.
Helt naturligt er en af landets ældste fuglestationer – Blåvand Fuglestation – derfor etableret her. Fuglestationen bidrager til vigtig indsamling af materiale vedrørende trækfuglenes bevægelser og udfører også ringmærkning for Zoologisk Museum.
Fuglene indfanges i net og ringmærkeren sørger for at nettene tjekkes cirka hver halve time. Alle de indfangede fugle får ring om benet, hvorefter de alders- og kønsbestemmes – og slippes fri igen.

• Blåvand Fuglestation har eksisteret i mere end 50 år og er blandt landets ældste og mest erfarne.
• Registreringerne af trækfuglenes bevægelser har været foretaget siden 1963.
• Fuglestationens observationer påbegyndes en halv time før solopgang og varer i tre timer.