Unge vælger tømrerfaget

På 10iCampus runder de dette år af med den obligatoriske selvvalgte opgave – eleverne skal lave og forsvare en opgave, hvor de har fordybet sig i det job, de umiddelbart kan se sig selv i.

De var helt enige om, hviket erhverv de skulle undersøge nærmere. Wurud og Ahnad vil begge være tømrere:

– Det er det her med at skabe noget og bruge hænderne. Det tiltaler os begge to. Det er alle opgaver indenfor faget, vi tænker er interessante, så vi søger på EUD på Rybners efter sommerferien, og herefter skal vi begge have fundet en læreplads. Det er fedt at have sådan et projekt her, hvor man kan finde ud af mere om fremtidige jobs.

 

OM: Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) er, som navnet antyder, en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolens 10. klasse.

Ifølge bekendtgørelsen skal opgaven give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. Det skal tilstræbes, at opgaven så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling heraf. I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.