Det Konservative Folkeparti tilslutter sig budgetforliget i Varde Kommune

Det Konservative Folkeparti har tilsluttet sig dette års budgetforlig i Varde Kommune.
Forhandlingen af forliget har i år naturligvis været præget af den ekstremt usikre situation som Danmark befinder sig i, og som også smitter af på Varde kommunes budget.
Målet for Det Konservative Folkeparti har overordnet set været at sikre Varde kommune en robust økonomi, der kan holde hånden under vores service og samtidig sikre os et råderum til uforudsete udgifter, inflation og stigende energipriser m.m. Det vel at mærke uden at følge den socialdemokratiske plan: At hæve indkomstskatten for borgere i Varde Kommune.

Det har været en svær forhandling, men hensynet til kommunens robusthed og stigende udgifter til børn, unge og ældre nødvendiggør en kritisk gennemgang af alle udgifter.
”Man kan aldrig få alt, hvad man drømmer om, så et budgetforlig er altid et udtryk for et kompromis og at alle man må “klippe en hæl og hugge en tå” for at komme i mål med en aftale. Udgangspunktet fra regeringen var en stram økonomiaftale og med direkte pålæg om at reducere i både service og anlæg” udtaler gruppeformand, Steen Holm Iversen (C).
”Eneste positive element i situationen har været at vi i fællesskab besluttede at ’lukke’ beskæftigelsesområdet af for nogle år siden, hvilket helt konkret har betydet, at vi ikke har stået i samme situation som mange andre kommuner. De skal tilbagebetale store beløb til staten på grund af færre ledige og overførelsesindkomstmodtagere.”

Gruppeformand Steen Holm Iversen fortsætter: ”Vi havde gerne set at klimaomstillingen havde haft en mere markant placering i forliget. Men den økonomiske situation, som vi alle står i nu, gør at vi skal prioritere knivskarpt, hvis vi både skal sikre en økonomisk stabilitet uden at skulle sætte skatten op.”

På trods af usikkerheden i økonomien, er der en række tiltag, som den Konservative byrådsgruppe er særligt tilfredse med.
”Vi er tilfredse med at ældreområdet bliver friholdt for reduktioner og at vi bevarer klippekortordningen og styrker kommunens muligheder for at afbøde de meget store udfordringer, vi har med rekruttering af sundhedsfagligt personale. Vi er også glade for at vi investerer i demensområdet, og at besparelserne på nattevagten på demensafsnittene blev taget af bordet.” siger byrådsmedlem Erhardt Jull (C).

Kitty Gamkinn kan også se positive takter indenfor skoleområdet. ”I Det Konservative Folkeparti har vi i flere år kæmpet for at styrke ordblindeindsatsen, og det lykkedes med
årets budgetforlig. Vi er desværre vidne til en kraftig stigning i antallet af børn, der har brug for et specialtilbud. Med forliget tilfører vi flere midler til at håndtere den udfordring, samtidig med at vi lægger op til at indføre såkaldte mellemformer som andre kommuner har succes med.”
Det Konservative Folkeparti i Varde har igennem en årerække arbejdet for at styrke indsatsen over for udsatte og hjemløshed. ”Med forliget kan vi komme videre med den indsats og få lavet endnu et tilbud i form af de såkaldte ’skæve boliger’, som er boliger til udsatte borgere, som har vanskeligt ved at bo i en almindelig bolig. Det er et vigtigt supplement, der kan underbygge den positive udvikling, vi ser på området. Vi er også tilfredse med at veteranindsatsen styrkes med en “peer to peer” medarbejder, der ligeledes skal arbejde med nogle af vores allermest udsatte veteraner,” siger Heidi Bundgaard.

Trafiksikkerhed har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti i dette års budgetforlig. ”Cykelstien på Tane Hedevej i Blåvand er fremrykket til 2023. Til gengæld er forbedringen af trafiksikkerheden i Ho udsat til 2024, men vi har sikret os, at tiltaget følger hotelbyggeriet. Så altså ikke noget hotel i Ho uden trafikforbedringer. Også i Billum er der udfordringer med trafiksikkerheden. Vi har derfor sikret os, at der iværksættes et arbejde, hvor de mange trafikale udfordringer nu identificeres, således de kan prioriteres i kommende forlig.” udtaler Henrik Kastrupsen.

”Vi er også tilfredse med, at vi fastholder puljerne til såvel områdeplaner og til realisation af udviklingsplaner. Puljen til områdeplaner kan søges af byer, der har en områdeplan eller selv har lavet en helhedsplan.” siger Kitty Gamkinn.

”Indenfor kulturområdet er vi stolte over, at vi kan sikre A.P. Møller fondens tilsagn om et bidrag til et nyt teater- og musikhus i Varde. Vi afsætter midler i forliget, således projektet kan realiseres. Vi er sikre på, at det bliver et kulturelt fyrtårn, som alle borgere i kommunen får stor glæde af.” siger Henrik Vej Kastrupsen, som har en plads i Udvalget for Kultur og fritid.
Regeringens pålæg om at reducere i kommunens anlægsudgifter har gjort det nødvendigt at udskyde tiltrængte investeringer i kystbyer og i Borger Center Varde. Ligeledes rummer aftalen en række harmoniseringer af serviceniveauerne på bl.a. vejvedligehold og kollektiv trafik så Varde Kommune i de kommende år kan prioritere den borgernære service og omsorg. ”Det er desværre helt nødvendige tiltag, hvis vi skal sikre, at vi også i fremtiden kan fastholde de rette balancer i vores service, pleje og omsorg”, siger Steen Holm Iversen, der afslutter med at takke byrådets øvrige partier for nogle svære, men også konstruktive forhandlinger.

Afslutningsvis udtaler gruppeformanden for Det Konservative Folkeparti Varde Steen Holm Iversen: Et forlig er i sin natur en fælles aftale og beslutning. Det skal selvfølgelig også række hele vejen til en implementering af et forligs enkelte dele. Det er derfor helt uholdbart, hvis dele af en forligskreds vælger at gennemføre enkelte dele af forlig ved simpelt flertal, som det er skete i sidste budgetforlig. Det vil være forligsbrud og være gift for vores muligheder for at indgå i politiske aftaler i fremtiden.