Fire år til med LAG-midler

Tirsdag den 12. september var den nye bestyrelse for LAG Fanø-Varde samlet til møde med uddeling af midler til lokale udviklingsprojekter. Mødet skød officielt den nye ordning i gang, og det blev en god start.

Efter en lang ventetid blev der endelig i august 2023 åbnet op for at kunne søge LAG-midler. LAG Fanø-Varde havde tidligere på året udarbejdet og godkendt foreningens nye udviklingsstrategi, hvis overordnede vision er ”Yngre, grønnere og aktive lokalsamfund i balance”, og hvor der er tre indsatsområder med fokus på grønne lokalsamfund, bæredygtig og stedbunden turisme som gavner lokalsamfundet og et godt hverdagsliv med fokus på unge og børnefamilier.

Med det udgangspunkt i denne vision og indsatsområder skulle bestyrelsen uddele penge til lokale projekter. Ni projekter fra Varde Kommune og tre fra Fanø kom gennem nåleøjet og indstilles nu til endeligt tilsagn hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Projekter i Varde Kommune:

 • Udviklingsrådet Helle Vest er involveret i udviklingen af de rekreative muligheder for både turister og lokale ved Holme Å. Projektet, som modtager 187.000 kr. til etableringen af en bro over Holme Å, skal skabe forbindelse mellem kyst-til-kyst-stien og Ansager kanalsti og samtidig give øget adgang til hele området.
 • Foreningen Sig Vækst har gennem flere år arbejdet med at skabe Sig Naturpark med bl.a. stisystemer, shelters og legeområder. Området er frit tilgængeligt for alle, og en af de få ting, som mangler for at fuldende projektet, er et handikapvenligt toilet, hvilket LAG Fanø-Varde støtter etableringen af med 191.000 kr.
 • Lindbjerg Forsamlingshus modtager 60.000 kr. til energirenovering af forsamlingshuset med omfugning af ydermure og reparation af tag. Projektet er en del af et større projekt, hvor forsamlingshuset i samarbejde med deres nærmest nabo, Ølgod Kristne Friskole, arbejder på at udvikle et fælles grønt udendørs område til brug for både skole og lokalsamfund.
 • Helle Hallen ønsker at udvikle deres udendørs aktivitetsmuligheder for lokale børn og deres familier og øvrige brugere af hallens faciliteter. Helle Hallen planlægger, i samarbejde med områdets lokale foreninger, at etablere et lege- og aktivitetsområde til fri afbenyttelse for alle. Helle Hallen støttes af LAG Fanø-Varde med 150.000 kr. til projektet.
 • Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave sætter fokus på de unge og deres ønsker med etableringen af et selvstændigt ungemiljø på skolen. Projektet, som støttes med 231.000 kr. fra LAG Fanø-Varde, indeholder et fællesrum med tilhørende inventar og udearealer, hvor udformning og indretning sker med de unges involvering.
 • Jegum Ferieland Grundejerforening modtager 250.000 kr. til udviklingen af et udendørs aktivitetscenter, som skal placeres i forbindelse med områdets centerbygning. Aktivitetsområdet, som er til fri afbenyttelse og bl.a. indeholder fitness og multibane, skal komme beboere, turister og de omkringliggende lokalområder til gavn.
 • Jeppe Lund driver virksomheden Sydvestjysk Mobilservice med butik i Outrup, hvorfra der bl.a. tilbydes services indenfor folieskæring, gravering og 3D print. Jeppe Lund får 78.000 kr. til investering i ny laser og 3D-printer udstyr, som også kan bruges til undervisningsbrug, og en del af projektet går på at indlede et samarbejde med de lokale skoler om brug af maskinerne i undervisningen.
 • Rousthøje Lokalliv er en nydannet forening, som har til formål at styrke Rousthøje som en attraktiv landsby. Foreningen modtager 106.000 kr. til energiforbedring af en lokal ejendom, som foreningen i samarbejde med borgerforening har købt, og som nu skal omdannes til en centralt beliggende udlejningsbolig til gavn for byens bosætning.
 • Horne Sogneforening har planer om et spændende aktivitetsområde i hjertet af Horne. Projektet skal komme skolebørn, foreninger og byens borgere til gavn og vil med sin centrale placering sikre tilgængeligheden for mange og løfte bymidtens udseende. Sogneforeningen modtager 125.000 kr. fra LAG Fanø-Varde.

Projekter på Fanø:

 • Fanø Boldklub tager aktivt del i den grønne omstilling med investeringen i en el-bus til brug for deres egen forening men også for de øvrige frivillige foreninger på Fanø, som vil også vil kunne benytte bussen. Bussen vil via samkørslen være med til at skabe et øget socialt fællesskab for øens børn og unge. Boldklubben får 303.500 kr. til formålet.
 • Gartnerfirmaet Agenius Grønne Anlæg modtager 158.000 kr. til at udvikle deres firma i en grøn retning, og samtidig med øget fokus på gode arbejdsforhold for deres ansatte. Projektet indeholder investering i en hedvandsdamper, som bruges til grøn og effektiv ukrudtsbekæmpelse, en ergonomisk hækkeklipper og en ATV træ hauler.
 • Firmaet Fanø Soft modtager 50.000 kr. til at udvikle et unikt produkt med øjenstyring til betjening af MitID, kaldet MitID EyeGaze. Produktet skal give handikappede borgere muligheden for at få en nemmere hverdag med øget digitalisering.

Formand Preben Friis-Hauge glæder sig over de mange ansøgninger i ansøgningsrunden og udtaler:

”Vi er kommet godt fra start med den nye LAG-ordning, og jeg fornemmer, at vores nye udviklingsstrategi bliver taget godt imod. De lokale borgere ser vigtigheden af de indsatsområder, vi har valgt at prioritere, og jeg glæder mig til at se, hvad den lokale iderigdom og kreativitet vil bringe af spændende ansøgninger i de fremtidige ansøgningsrunder. Jeg noterer mig, at LAG’en ansøgningssystem er blevet mere enkelt end tidligere, så mit håb er, at vi på sigt kan få ændret opfattelsen af vores system som værende meget besværligt. Der er stadig udfordringer, det erkender jeg, og det kræver stadig omhu og forberedelse af søge LAG-midler, men vi er på rette vej ift. kompleksiteten, og det glæder mig.”

Kommende ansøgningsrunder:

Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde har fastsat ansøgningsfristerne for 2024:

Første ansøgningsrunde har frist fredag den 19. januar 2024

Anden ansøgningsrunde har frist onsdag den 21. august 2024

Der vil i forbindelse med fristerne blive afholdt informationsmøder for nye ansøgere, ligesom LAG-koordinator Lisbeth Linding altid kan kontaktes for råd og vejledning.

Fakta:

LAG står for Lokal Aktionsgruppe Gruppe. Hver LAG er etableret som forening for et lokalområde, som vælger en bestyrelse til at uddele tilskudsmidler fra EU. LAG-tilskudsmidlerne kommer fra EU’s landdistriktsprogram, som har til formål at skabe både jobs og mere liv i landdistrikterne. I Danmark administreres LAG-midlerne af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.