FN’s verdensmål – med kunstnernes øjne

Et samarbejdende midt- og vestjysk kunstprojekt er gennemført i perioden maj-november 2022. De sidste bløde penselstrøg er lagt på verdensmålsgavlen i Herning by. Interessen om kunstens værdi i relation til de store emner, som FN’s 17 verdensmål repræsenterer, har vist sig at være en øjenåbner for de fleste. Kunst på gavle kan noget specielt. Det bliver lokale pejlemærker, når de først har printet sig fast i hukommelsen.

17 gavlkunstværker, der hver repræsenterer ét af FN’s verdensmål, er nu en ny international kunstattraktion under den jyske blå himmel. I alt har 17 kunstnere/kunstnerduoer fra seks lande skabt de nye gavlværker. Lokalt har der i de 17 gavlbyer været arbejdsgrupper, bidragsydere, gavlejere, ildsjæle, kunstinteresserede, kulturinstitutioner og erhvervsfolk, som har bakket op om det samarbejdende kunstprojekt ’Verdensmålsgavlene 17gavle.dk’. Den nye internationale kunstattraktion er Danmarks længste med en rute på godt 600 kilometer.

Det er Ikast-Brande Kommune, der er projektejer og idémager til projektet. Det er en gentænkning af de historiske og ikoniske gavlmalerier fra Brande, hvor otte kunstnere indtog Brande i sommeren 1968. De skulle være i byen i tre uger, flere blev der i måneder for at male på gavle. Det er i 2022 gentænkt gennem et samarbejde med 17 byer i Midt- og Vestjylland som et bæredygtigt og midlertidigt kunstprojekt. I produktionen er indtænkt bæredygtige materialer og produktionsmetoder, samt det midlertidige, der gør, at alle værker har en levetid på godt fem år – til udgangen af 2027. Herefter kan man lokalt sammen med byen, gavlejeren og kunstneren beslutte, om værket skal bestå eller forgå.

Inden årets udgang oprettes en ’støtteforening til verdensmålsgavlene’, som har til formål at skabe opmærksomhed på de 17 verdensmålsgavle de næste fem år. Det kan fx være lokale skoleprojekter, teaterforestillinger, kunstnersamtaler, biblioteksudstillinger, lokale handlinger ift. det enkelte verdensmål i de enkelte husstande og i byerne, udgivelse af en kunstrutebog, guidede ture til de 17 værker, besøg på gågader og storcentre, fotokonkurrencer, oprettelse af en kuntcirkel, puslespil med de 17 unikke kunstværker og meget andet.

 

FAKTA om Verdensmålsgavlene 17gavle.dk

Idé og formål:

Skabe en bedre verden på alle måder med kunsten som dynamo.

Øge kendskabet til FN’s 17 verdensmål gennem kunsten og kunstnerne.

Etablere eller udbygge lokale fællesskaber med kunsten som driver.

Udbygge netværket mellem de 17 gavlbyer om livet med verdensmålsgavlene.

Fremvise den gratis internationale kunstattraktion under den blå himmel for borgere og gæster.

Følge kunstprojektet fra ’Videnscenter for Gadens Kunst under den blå himmel’, der er under etablering i Ikast-Brande.

 

Deltagere:

Verdensmålsgavlene 17gavle.dk er en ny international kunstattraktion i Midt- og Vestjylland (Herning, Struer, Holstebro, Varde, Skive, Syddjurs, Ringkøbing-Skjern, Hedensted og Ikast-Brande kommune).

17 byer med lokale arbejdsgrupper i Sinding-Ørre, Asp, Tirstrup, Hedensted, Varde, Skive, Holstebro, Ringkøbing, Faster-Astrup, Skjern, Skarrild, Herning, Timring, Engesvang, Nørre Snede, Ikast og Brande.

17 velvillige gavlejere – 17 kunstnere / kunstnergrupper – 17 kunstarter. Alle gavle er med nye bæredygtige kunstværker, der kobler kunst og verdensmål i praksis i den enkelte by. Værkerne er semipermanente frem til udgangen af 2027. Der udarbejdes en kunstrute til alle 17 verdensmålsgavle. Verdensmålsgavlene er gratis at opleve.

Følg projektet på 17gavle.dk eller på Facebook: Verdensmålsgavlene.

SAMLET beskrivelse af de 17 verdensmålsgavle.

 

VARDE

FNs verdensmål 2: STOP SULT

Titel: Double Vision. Street Art

Kunstner: Ulrik Schiødt

Lokation: Kulturspinderiet v/skaterbanen, Kærvej 21, 6800 Varde

Varde er en kunstby, der kærer sig vildt meget om kunsten – og kunstens betydning. Verdensmålsgavlen har kombineret de unges skaterområder og Kulturspinderiets mangfoldige muligheder med en nybygget lydvæg på 3×16 meter, hvor Ulrik Schiødt har skabt et mega Street Art kunstværk, der inddrager skaterbanens bløde linjer med verdensmålet. Kommer man tættere på værket ses alle referencerne til verdensmålet STOP SULT. Ulrik har udtrykt det på en måde, som rører alle, der oplever kunstværket.

 

STRUER

FNs verdensmål 1: AFSKAF FATTIGDOM

Titel: Jordens Sang. Lydinstallation og vedvarende energi

Kunstnere: Bo Karberg og Birgit Løkke

Lokation: Min Købmand, Langhøjvej 10, Asp, 7600 Struer

Asp ved Struer er en del af Lydens By. Her indgår verdensmålsgavlen i Struers dna, lyden og kunsten kan en masse i fællesskab. Det lokale fællesskab i Langhøj-området har været en stærk drivkraft for at få dette kunstværk op hos Min Købmand, der er en borgerejet købmandsbutik i nærmiljøet. Bo Karberg og Birgit Løkke har skabt et værk, der er drevet af solens energi. Opfundet en metode til at printe på solfangeranlæg, som kan give smukkere marker og hustage med solfangere i fremtiden. Overskydende strøm går til den borgerejet købmandsbutik.

 

FASTER-ASTRUP

FNs verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL

Titel: Fællesskabsbænk. Gavlskulptur

Kunstner: Søren Vester

Lokation: Ved Byens Bustoppested, Højevej 35, Astrup, 6900 Skjern

Faster-Astrup arbejder for fællesskabet. De lokale har sammen med Søren Vester skabt et unikt mødested ved byens busstoppested. Det er ikke verdens største by, men alligevel kender langtfra alle historien om byens smed, Johannes Nielsen. For fire generationer siden opfandt han en tang, som gav murersvendene mulighed for nemt at løfte en hel række mursten på én gang. Den historie – og ønsket om at skabe noget for fællesskabet, har været medvirkende til at fællesskabsbænken både er fortid, nutid og fremtid.

 

 

HEDENSTED

FNs verdensmål 4: KVALITETS UDDANNELSE

Titel: ÅBEN BOG / SPOR I TIDEN. Arkitektur og Design

Kunstnere: Jakob Holmqvist og Lasse Folke

Lokation: Hedensted Bibliotek, Østerbrogade 26G, 8722 Hedensted

Gavlen i Hedensted er en skulpturel fortolkning af bøgernes og skriftens verden. På Hedensted Biblioteks gavl åbner værket sig op som en bog med et mylder af skrift – hvor bogen samtidigt ligner et kæmpe vindue ind til bibliotekssalen. Værket er et møde mellem arkitekturens kunstform og verdensmålet, der i overført betydning slår hul i biblioteket og lader bogstaverne flyde ud på gavlen og videre ud i Hedensted. Bogstaverne og ordene indgår i et ordnet mylder, der er en direkte refleksion over, hvordan man lærer eller ikke lærer at læse: for hvad hvis man ikke kan finde en struktur i mylderet? På verdensplan er der mange årsager til, at læringsmuligheder er ulige og man fx ikke lærer at læse: ordblindhed, intet elektrisk lys eller krig. Børn og beboere i Hedensted har bidraget med deres refleksioner over, hvad det at læse og skrive betyder for dem – nu står deres skrift og bogstaver som spor i tiden.

 

TIRSTRUP

FNs verdensmål 5: LIGHED MELLEM KØNNENE

Titel: Lighed. Keramik

Kunstnere: Lone Cecilie Platz og Christine Urfe Bendt

Lokation: TDC-centralen, Århusvej 38A, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

180 keramiske cirkelobjekter præget med ord. Hvert objekt måler ca. 20 cm. i diameter. Ser man værket på afstand, vil det fremstå som et kæmpe lighedstegn, bestående af cirkelformede objekter i forskellige jord/ler-farver. Tættere på værket bliver ord, tegn og begreber tydeligere. Gavlen inviterer til dialog og leg. Værket er en invitation til byens folk og gæster, som sammen og hver for sig kan finde deres ord, undres og blive klogere på verden.

 

SKIVE

FNs verdensmål 6: RENT VAND OG SANITET

Titel: Interfering. Gavlmaleri

Kunstner: Eske Touborg

Lokation: P-pladsen mod Slotsgade, Fredensgade 1C, 7800 Skive

Skives vandhane – det er den nye verdensmålsgavl i midtbyen, som alle ser og allerede har taget til sig, når byen besøges. Den århusianske kunstner med rødder i Skive, Eske Touborg, har skabt en unik kunstgavl med relation til Skives slogan om ’Rent Liv’. Det er en nyfortolkning af det klassiske billede med rent drikkevand i et par hænder. Verdensmålet kommer i fokus ved den tre-dimentionelle effekt og får lov til at stå nøgent. Værket er primært skabt med spraydåser og i en fotorealistisk stil med høj detaljegrad.

 

SKARRILD

FNs verdensmål 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Titel: U.T. Fotografik

Kunstner: Pere Bargalló Bozzo

Lokation: Skarrild Skole, Skolevejen 6, Skarrild, 6933 Kibæk

Det kæmpe foto med en diameter på fire meter er placeret på Skarrild Skole. Fotografiet er trykt, både håndlavet og bæredygtigt på en keramisk understøtning bestående af 340 fliser. Det originale fotografi viser skolebørn og lærere fra Skarrild Skole i hovedrollen, tankerne ledes hen på barndommen, natur- og landmiljøet, en vindmølle, frihed og en fremtid med solidaritet.

 

IKAST

FNs verdensmål 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Titel: GIORNATA #14 GIORNATA #15. Lysinstallation og Publikation

Kunstner: Sofie Amalie Andersen

Lokation: Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast

‘Giornata’ er det italienske ord for ‘dag’ i sin udstrakte form. Ofte bruges ordet i sammenhæng med omtale af arbejde, indsats eller forløb (‘giorno’ = ‘dag’; ‘giornata’ = ‘dagsværk’). Men ordet ‘Giornata’ bruges også specifikt inden for kunstens verden: ved tilblivelsen af store freskomalerier kaldes den mængde af en væg, der er blevet pudset op og bemalet i løbet af en dag, en ‘giornata’. I Sofie Amalie Andersens værk stilles spørgsmålstegn ved, hvad arbejde egentlig er – og hvordan det forholder sig til de størrelser, vi normalt strukturerer verden efter, såsom tid, sted, arbejde og værdi. Erhvervsbyen Ikast, der er en væsentlig part i dansk økonomi- og kulturhistorie, sætter sammen med Sofie Amalie Andersens værk fokus på FNs verdensmål om at sikre retten til anstændige jobs og økonomisk vækst for alle.

 

BRANDE

FNs verdensmål 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Titel: Plant Takeover. Tekstil-installation

Kunstner: Nina K Ekman

Lokation: Hotel Dalgas, Storegade 2, 7330 Brande

Det grønne Hotel Dalgas midt i Brande har lagt gavl til Nina K Ekman’s tekstile gavlværk ’Plant Takeover’, det er skabt af restgarn fra borgerne, lokale virksomheder og nærliggende tæppefabrikker. Ekman har lavet en overdimensioneret Philodendron bipinnatus – en plante, der normalt gror under varmere himmelstrøg. Den skal symbolisere den dualitet, der ligger i naturens utrolige styrke og evne til at tilpasse sig nye vilkår og dens skrøbelighed overfor menneskelig påvirkning. Kunstneren henviser til de klimaforandringer, der også vil gøre Brande varmere, og til nye og ukendte planters indtog i vores byer og natur. Mange lokale branditter har været med til at strikke/hækle de mere end 4.000 lapper til gavlkunstværket.

 

SINDING-ØRRE

FNs verdensmål 10: MINDRE ULIGHED

Titel: Vægtskåle. Skulptur

Kunstnere: Kunstnerduoen Mathias og Mathias

Lokation: Sinding-Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7, Sinding, 7400 Herning

Gavlværket er placeret på Sinding-Ørre Midtpunkt, der er områdets samlingssted. Betonreliefferne består af to vægtskåle. De er hver især fyldt med forskellige goder og essentielle aspekter af et samfund og en verden i bedre balance. Indholdet i reliefferne er inspireret af en workshop Mathias & Mathias afholdte med beboere fra Sindig og Ørre. Det kom der mange spændende svar ud af: Adgang til vand, fungerende infrastruktur, inkluderende fællesskab og meget vigtigt: retten til at blive hørt uanset hvilket position man taler fra. Værket ønsker at afspejle, at global lighed ikke nødvendigvis handler om at have præcis det samme. Men at verdens goder kan fordeles uden, det enkelte land eller lokalområde mister sit særpræg.

 

SKJERN

FNs verdensmål 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Titel: Lysbærende træ. Lysinstallation

Kunstner: Anna Rosa Hiort-Lorenzen

Lokation: Ved Holger Danskes Plads, SuperBrugsen, Møllegade 9, 6900 Skjern

Verdensmålsgavlen i Skjern undersøger lysenergiens potentiale for fremtidige bæredygtige byer og lokalsamfund. Anna Rosa Hiort-Lorenzen har skabt et relief med farvet beton og fosforescerende materialer. I dagslys ses værket i forskellige blå nuancer med snoede grene, i aftenmørket tegnes et lysende grønt rodnet. De fosforescerende materialer opsamler lys og energi i løbet af dagen og afgiver lyset, når det bliver aftenmørkt. I dette værk undersøges hvordan og hvor meget denne form for opsamling af lys, kræver af aftenmørke for at lyse kraftigt – og i fremtiden kan indgå som en del af bæredygtige byer og lokalsamfund. Værket fungerer samtidig som en undersøgelse af, om vi kan bruge naturens egne lyskilder som fremtidig aftenbelysning i vores byer. Med ‘Det lysbærende træ’ på gavlen i Skjern, håber Anna Rosa, at verdensmålsgavlen kan sætte fokus på en samtale om fremtidige lyskilder i vores byrum.

 

HOLSTEBRO

FNs verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Titel: Slagteriets Hængende Have. Installation

Kunstnere: Jens Ardal og Morten Kromann

Lokation: Slagteriet, Struervej 32, 7500 Holstebro

Gavlen har omdannet en forhenværende industribygning til en levende have med påmonteret elementer fra produktionshistorikken. Den Hængende Have står som et levende grønt billede, monteret direkte på væggen. Kombineret med genanvendte stålrammer, transportbånd, m.m. italesættes slagteriets udvikling fra industriproduktion til kulturproduktion. Verdensmålsgavlen genanvender på bæredygtig vis overskudsvand fra tagrenden, så plantevæggen kommer til at følge den naturlige cyklus. Denne overgang fra industriel fabriksproduktion til naturens egen vækst, opleves som et billede på, hvordan naturen – eller kulturen – langsomt overtager, slår rødder og nyt liv kan spire.

 

TIMRING

FNs verdensmål 13: KLIMAINDSATS

Titel: Nature is watching you. Tegning og Fortælling

Kunstner: Desen Halıçınarlı

Lokation: Thors Design, Møltrupvej 29, Timring, 7480 Vildbjerg

Timring, en lille landsby nord for Herning og tæt på Vildbjerg. Her har virksomheden Thors Design lagt gavl på den flotte gamle mejeribygning til Timrings øjne. Det er den tyrkiske kunstner Desen Halicinarli, som har skabt værket bestående af grønne streger og figurer, der ligner øjne og træer. De grønne linjer passer rigtig godt til klimaindsatsen. Samtidig er de en påmindelse om, at naturen holder øje med os, selvom vi indimellem glemmer det. Thors Design er upcycling i den reneste form. Et bolværk bliver til bænk, bord eller et andet møbel. Alle produkter er skabt af træ fra nedlagte danske færgelejer. Dermed gives det gamle træ nyt liv og en større værdi. Et møbel fra Thors Design er et klart signal om, at upcycling, miljø og bæredygtighed er vigtige faktorer, når der skal skabes unikke ude- og inderum.

 

RINGKØBING

FNs verdensmål 14: LIVET I HAVET

Titel: JELLYFISH. Figurativt Maleri / Street Art

Kunstner: Raphaël Etiévant

Lokation: Herningvej 22, 6950 Ringkøbing

Den kæmpe gople ’Jellyfish’ i Ringkøbing skal minde os om alt for megen plastik i verdenshavene. Det er den franske kunstner Raphaël Etiévant (Monkiz), som har sin kunstneriske baggrund i 2D-animation, der har skabt det figurative murmaleri sammen med gymnasieelever. Parallelt med arbejdet med det animerede billede, skaber han gavlmalerier, hvor han udfolder sit billedunivers i stor skala og i farver. Meget inspireret af dyreverdenen udforsker han grafiske stilarter, der bevæger sig fra realistiske og detaljerede malerier til tegneserier og stiliserede figurer.

 

ENGESVANG

FNs verdensmål 15: LIVET PÅ LAND

Titel: Vi er et levende sammen. Gavlmaleri, illustration & litteratur

Kunstnere: Merete Pryds Helle og Vibe Bredahl

Lokation: Engesvang Hallen, Dybdalsvej 3, 7442 Engesvang

Værket fokuserer på de dyr og planter i Engesvang, der er særlige for området, hvor der skal gøres en indsats for at bevare. Det kan være tiltag, borgerne kan gøre i fællesskab eller hver især i egne aver. For nogle arters vedkommende handler det om det på samme tid meget svære og meget simple; ikke at gøre noget som helst, men at lade dyr og planter være i fred og holde sig væk. Et fællesskabsinitiativ er fx, at der hvert forår vil foregå fælles fjernelse af opvækst og gyvelslåning på arealer ved Engesvang Hallen. Derudover er der fokus på, hvordan man kan forbedre livsbetingelserne for de truede arter. Efter de fem år bliver der et fællesmøde for alle beboerne, hvor man vil vurdere, om indsatsen har gjort en forskel for biodiversiteten i Engesvang.

 

HERNING

FNs verdensmål 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Titel: TILSTAND. Gavlmaleri og musikværk

Kunstnere: LYD PORT v/Mai Ane Pil Siedentopp og Morten Schmidt

Lokation: Smedegade 6, 7400 Herning

Frihed i Herning. Duoen LYD PORT har bearbejdet frihedens mange betydninger, fra det helt nære til de helt store træk i verdenssamfundet. Hernings borgere har med deres tanker om frihed bidraget til en stor, fælles poetisk tekst, der danner grobund for både lydværket, der er opført på Herning Bibliotekerne og gavlværket. Værket hylder både en indre, ydre, privat og kollektiv frihed, og kommer frem til udgangen af 2027 til at stå som et frihedsmanifest om Herning borgers tanker om frihed anno 2022.

 

NØRRE SNEDE

FNs verdensmål 17: PARNERSKABER FOR HANDLING

Titel: Den skrøbelige idé om… Gavlmaleri og skulptur

Kunstnere: Christian Dinesen og Team

Lokation: Torvet, Strøget/Bredgade, 8766 Nørre Snede

Nørre Snede, Hærvejsbyen midt i Jylland vil gerne have naturen og træerne ind på byens torv. Det har kunstner Christian Dinesen formået med et gavlmaleri og skulpturer. Christian Dinesen arbejder ikke med én type medie, men mere med idéen til værket som det væsentligste. Derefter bruger han de materialer, der kræves til at udføre og fuldføre værket. I Nørre Snede har et fældet træ fået nyt liv på torvet. Og en tidligere udsmykning fået nyt liv, der binder torvet og gavlværket sammen. Det skal minde byens borgere om partnerskabet, som er med til at gøre Nørre Snede til Hærvejsbyen.

 

 

Fotos:  www.17gavle.dk