Frivillighedsuddannelse fremtidsikrer foreningslivet i to lokalsamfund

Ni foreninger og 22 frivillige ledere fra Oksbøl og Nørre Nebel sætter frivillighed på dagsorden og deltager på DGI’s frivillighedsuddannelse over det næste halve år. Her skal de styrke deres foreninger og blive dygtigere til at motivere, anerkende og rekruttere frivillige.

22 frivillige ledere fra ni forskellige foreninger fra Oksbøl og Nørre Nebel deltager i DGI’s frivillighedsuddannelse, hvor de tager viden med hjem til deres foreninger for at styrke fastholdelsen og rekrutteringen af frivillige.

Onsdag den 31. januar mødte 22 forventningsfulde deltagere op til første modul af DGI’s frivillighedsuddannelse. Over det næste halve år skal de uddannes i frivillighed sammen med deres forening.
Uddannelsen giver foreningerne redskaber og viden til at fastholde og rekruttere frivillige.
Frivillighedsuddannelsen består á fem moduler, og foreningerne kommer blandt andet gennem emner som tal og tendenser om frivillighed, organisering, rekruttering, ledelse og fastholdelse.
Sparring og vidensdeling på tværs af to lokalsamfund
Frivillighedsuddannelsen er udbudt til to lokalsamfund i Varde Kommune, som har været optaget af frivillighed over en længere periode.
Mange af de deltagende foreninger har blandt andet været i gang med et længere udviklingsforløb i samarbejde med DGI Sydvest, deltaget på forskellige workshops om frivillighed og set på, hvordan de sætter mere fokus på unge frivillige i foreningslivet.
Både Varde Kommunes afdeling for Kultur- og Fritid og DGI Sydvest er åbne for at udbrede muligheden at sætte fokus på frivillighed til andre foreninger eller lokalsamfund og opfordrer interesserede til at kontakte dem for at høre mere.

Henning Kristensen, formand for DGI Sydvest:
”Det er helt fantastisk, at ni foreninger og 22 frivillige ledere fra Oksbøl og Nørre Nebel har mod på og lyst til at arbejde mere intenst med frivillighed. Frivillighed er en vigtig del af foreningslivet, og med denne uddannelse får de viden, kompetencer og redskaber til at styrke og fremtidssikre deres forening.”

Thomas Nyholm, aktivitetsformand for Oksbøl Badminton:
”Vi har set rigtig meget frem til at starte på frivillighedsuddannelsen sammen med de andre foreninger. Vi er overbevist om, at idéen om at sætte lokalsamfund sammen på en uddannelse kommer til at give gode dialoger, og forhåbentlig kan vi også blive inspireret af hinandens foreninger undervejs.”

Sandie Eis Ravn, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Varde Kommune:
”Jeg er glad og stolt over, at vi nu kan tilbyde frivillighedsuddannelsen til interesserede foreninger i Oksbøl og Nørre Nebel. De to lokalsamfund har de seneste år været med i flere projekter om frivillighed. Nu har vi grebet muligheden sammen med DGI Sydvest og får sat dem sammen på en uddannelse, hvor de forhåbentlig vil sparre med hinanden, dele erfaringer fra foreningslivet og blive kloge på frivillighed sammen.”
”Vi har et stærkt foreningsliv i Varde Kommune – og vi vil være Danmarks bedste foreningskommune. Det, at der nu er en lokal frivillighedsuddannelse, bekræfter mig i, at vores foreningsliv er handlekraftigt og levedygtigt, når de insisterer på at gøre det attraktivt for flere at involvere sig i deres lokalområde. Og det glæder vi os som udvalg over, at vi kan støtte op om.”

Fakta
• De deltagende foreninger er: Oksbøl Badminton, Spejderne i Oksbøl, Blåvandshuk Sport og Event, Boldklubben Vestkysten, Billum Idrætsforening, Nørre Nebel Gymnastik- Og Ungdomsforening, Team Blaabjerg Svømning, Lunde Svømmeklub og Blaabjerg Håndbold Klub.
• DGI’s frivillighedsuddannelse er næste skridt i et større lokalt projekt i Oksbøl, Vrøgum og Billum, som går under navnet; Et attraktivt lokalsamfund. Over en treårig periode har Varde Kommune og DGI Sydvest arbejdet sammen med foreningerne om at styrke frivilligheden på tværs.
• Frivillighedsuddannelsen består af fem moduler:
o 31. januar i Oksbøl
o 27. februar i Nørre Nebel
o 18. marts i Oksbøl
o 30. april i Nørre Nebel
o 28. maj i Oksbøl