Kunst i Varde: Inspireret af flodperlemuslingen Margaritifera

Kunst i Varde:

Titel: ”Margaritifera – flodperlens vej”, 2023
Kunstner:
 Anne Louise Blicher (f. 1979)
Materiale: Stålplader malet med emalje
Mål: Værket på gavlen har en samlet størrelse på 189 x 84 cm. Værket på muren har en samlet størrelse på 100 x 260 cm.
Erhvervet: af kunstneren
Placering: Fiskergade 4A, 6800 Varde
Opstillingsår: 2023
Skænket af: EDC Poul Erik Bech Fonden

 

Værket består af en todelt serie af relieffer, der er monteret på en mur og en gavl i Fiskergade.
Udsmykningen er inspireret af flodperlemuslingen Margaritifera, som i Danmark kun eksisterer i Varde å, hvor den menes at have overlevet siden den seneste istid, trods ”perle-feberen” i 1930’erne, der startede et direkte rovfiskeri på muslingen, samt senere kviksølvforurening i åen.

Motivet indgår i en overordnet fortælling om Varde bys historie og Varde å. Flodperlemuslingen er da også brugt i landskabsarkitekt Charlotte Horns udsmykning på Torvet i Varde og i Erik Dyhr Thomsens ”Flodperlen” på Janderup Torv.

Margaritifera var i flere år anset for stort set uddød, men det nylige genfund i forbindelse med en ny højspændingsmotorvej, der efter planen skal krydse Varde å med jordkabler under åen, giver motivet en ny aktualitet.
Motivet refererer ikke længere kun tilbage i tiden, men også fremad som signatur for et bæredygtigt Varde, hvor flodperlemuslingen atter trives.

Flodperlemuslingen er kendetegnet ved en organisk, mørk, langstrakt, nyreformet skal. Den kan blive op mod 140 år gammel og bliver først kønsmoden som 30-årig. For at kunne gennemføre en vellykket livscyklus er flodperlemuslingen afhængig af forskellige arter af fisk. Hunnen ‘føder’ tusindvis af larver fra juni til september, samme tidspunkt som laks og ørreder søger op i vandløbene for at gyde. Larverne sætter sig fast på fiskenes gæller, og bliver på den måde transporteret til nye levesteder. Denne rejse kan vare fra seks uger til over ti måneder.
Hæftet fast til fisken udvikler larverne sig til unge muslinger, der så på et tidspunkt lader sig falde af fisken. Muslingerne synker til bunds og begraver sig selv i bunden af åen. Den unge musling lever her i 4-5 år og vokser til en længde på 2-15 cm.

Den todelte udsmykning tager afsæt i flodperlemuslingen – både i selve formen på pladerne, samt i de håndmalede felter i kompositionen, der spejler muslingerne nedgravet i å-bunden med bagenden vendt mod strømmen, hvor de, som andre muslinger, lever af at filtrere plankton fra vandet.

De naturlige og organiske former kombineres med geometriske figurer: en femkant og en cirkel i begge kompositioner. De indgår som en integreret del af det samlede værk, samtidig med at de fungerer som et æstetisk blikfang.

Forløbet på muren er inspireret af de mange sving i Varde å og er tænkt som en bevægelse, der leder hen til værket på gavlen ved indgangen til VARDE GARTEN og Kunsthaven.

Reliefferne er lavet af håndmalede emaljerede stålplader monteret med jernbeslag i varierende længder ud fra murværket, hvilket skaber en dynamisk tredimensionel relief-karakter og samtidig tilfører værkerne et svævende og vægtløst udtryk.

Værket er skænket af EDC Poul Erik Bech Fonden, og monteret af Renovera A/S i sommeren 2023.

Anne Louise Blicher – Kunst i Varde