Politiet: Dyrevelfærd er også en del af jobbet

POLITIET ER ANDET END BLÅ BLINK: DYREVELFÆRDSSAGER
Tre heste står i et udhus indrettet som hesteboks. Her har de opholdt sig længe uden at komme ud og røre sig. Hestenes ejer er flyttet til udlandet og har overladt pasningen af dyrene til naboer og bekendte – og politiet er blevet tilkaldt.
Sara er politiassistent og arbejder med dyrevelfærdssager. I dag er hun på kontrolbesøg ved de tre heste sammen med en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen.
”Vores opgave er at besigtige dyrene, når vi får anmeldelser om overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Sammen med en embedsdyrlæge vurderer vi dyrenes tilstand og leveforhold. Først skal vi konstatere om dyrene er korrekt registreret, hvilket vi gør ved at aflæse deres chip, øremærker eller lignende. Derefter undersøger embedsdyrlægen, hvordan dyrene har det og om forholdene lever op til gældende lovgivning”, fortæller Sara.
Hvis der er tale om mindre alvorlige forhold kan embedsdyrlægen vejlede ejeren om, hvad der konkret skal gøres, for at undgå at loven bliver overtrådt. Hvis loven er overtrådt, kan politiet give ejer pålæg om, at sikre at forholdene hurtigt bliver bragt i orden. Endelig kan politiet midlertidigt overtage pasningen af dyreholdet for ejerens regning eller helt overtage dyrene med henblik på videreformidling for at sikre at dyrenes velfærd bliver tilgodeset.
”Når der bliver givet et pålæg, så får ejeren en tidsbestemt frist, hvor forholdende skal være bragt i orden, hvorefter vi kommer og kontrollerer, om det er sket”, fortæller Sara.
Politiet kan sigte en ejer for overtrædelse af dyrevelfærdsloven. Sagerne blive så efterforsket af politiet og juridisk vurderet af anklagemyndigheden, hvilket kan resultere i en bøde eller i en retssag.
”Jeg er meget glad for jobbet – og det gode samarbejde vi har med Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger og de forskellige dyrevelfærdsorganisationer. Det har stor betydning for vores arbejde. Det er vigtigt, at nogen tager sig af dyrenes tarv, for de har jo ikke selv mulighed for at gøre opmærksom på, at de ikke har det godt, så der skal vi træde til. Ved at politiet tager sig af opgaven, får det konsekvenser at overtræde loven, men samtidig sikrer vi også at forholdene bliver efterforsket og vurderet, så sagen får den korrekte afgørelse”, siger Sara.
I Dyrevelfærdsloven står der blandt andet:
§2 Dyr er levende væsner og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
§3 Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.