Venstre vil en støjvæg ved Søndermarksvej

Indsendt af: Venstres medlemmer i Plan- & Teknikudvalget, Peter Nielsen, Claus Brink og Preben Friis-Hauge (Søndergade 18, 6862 Tistrup).

Venstre vil en støjvæg ved Søndermarksvej. Politikere fra Venstre har siden efteråret 2021 været med i dialoger sammen med borgere der bor nabo til Søndermarksvej, Varde, og som har oplevet støjgener.

Varde Kommune har prøvet med en særlig lydsvag asfalt, men det ser ikke ud som om det har bedre forholdene.

Hastighedsnedsættelser er der blevet søgt om ved politiet, men her har tilladelse ikke kunnet opnås.

Eneste vej tilbage, for at få støjniveauet under grænseværdien, det må være at få rejst en støjvæg, hvor det gavner udfordringen mest.

Det vil Venstre arbejde for ved de kommende budgetforhandlinger.